Schaken op school

Vandaag kwam Hans van schaakclub Caballos initiatie schaken geven in het 3de, 4de, 5de & 6de leerjaar. Schaken op school biedt heel wat voordelen. Uit wetenschappelijk onderzoek is immers gebleken dat kinderen die schaken, op school beter presteren als het gaat om vaardigheden als logisch denken, problemen oplossen, rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht en je concentreren. De leerlingen in Vrije Basisschool Sint-Katrien Steenhuizevan de 2de en 3de graad krijgen alvast 1 keer per week de kans om tijdens de middag te schaken en zo al deze vaardigheden aan te scherpen.