Infobrief coronavirus [ update heropstart van de volledige school ]

De onderwijsministers van de 3 gemeenschappen legden gisteren in samenspraak met de GEES een gezamenlijk plan voor over de uitbreiding van de heropstart van de lessen op school aan het Overlegcomité. Dat nam in navolging daarvan een beslissing dat geldt tot einde schooljaar – onder voorbehoud van een heropflakkering van de epidemie.

Aanmeldformulier noodopvang t.e.m. vrijdag 5 juni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6MNLw8xRFHyhZUANgQ4gKSZfAckD2F8l9SAJC8ypm4kYpjA/viewform?usp=sf_link 

Aanmeldformulier noodopvang in namiddag vanaf maandag 8 juni : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepnu0xRc1QY1OctFbl3tFM3CUBn1foj83ifTW5JY8Ypgj_Ag/viewform?usp=sf_link 

 

Corona-update-28.05.2020-

Graag willen wij toch extra duiding geven bij de genomen beslissingen die gisteren gecommuniceerd werden: 

1. Alvast bedankt voor de appreciatie over de aanpak die wij van heel wat ouders via mail ontvingen! Dit doet heel veel deugd. Wij hebben alles in het werk gesteld om in moeilijke omstandigheden onze leerlingen de voorbije weken bij “de les te houden” via preteaching. Twee weken geleden kregen wij de opdracht van de overheid om het 1ste – 2de en 6de leerjaar te laten herstarten. In tegenstelling tot vele andere scholen hebben wij het maximumscenario ( 4 dagen voor het 1LJ-2LJ & 2 dagen voor het 6LJ) kunnen realiseren. Dit was niet evident maar we kregen groen licht van onze preventieadviseur omdat het op dat moment praktisch haalbaar en mogelijk was.

2. De voorbije weken werden wij meermaals geconfronteerd met nieuwe richtlijnen en criteria. Het draaiboek dat gecreëerd werd voor de heropstart van het 1ste  – 2de  en 6de  leerjaar zou tot maandag 8 juni gehanteerd worden en daarna pas uitbreiding/versoepeling krijgen. Wij waren amper 2 dagen gestart en onze minister sprak voor zijn beurt en kondigde in de media aan dat iedereen opnieuw welkom was op school. Door deze mediastunt werd bij de ouders de perceptie gecreëerd dat iedereen terug naar school kon vanaf 2 juni, terwijl dit totaal onhaalbaar was. Vervolgens kregen scholen van de virologen afgelopen weekend alweer een nieuw signaal dat er een nieuwe versoepeling zou komen wat betreft de 4m² regel. Als school hebben wij de nieuwe veiligheidsraad van woensdag 27 mei afgewacht om vervolgens een nieuw draaiboek te beginnen schrijven. Dat wil zeggen dat wij pas sinds donderdag 28 mei de heropstart van de volledige school kunnen voorbereiden. Veiligheid van kinderen en personeel is voor ons prioritair. Voor sommige scholen is het misschien haalbaar om op enkele dagen een veilige context en schoolwerking te creëren voor de leerlingen en de leerkrachten, maar voor VBS Sint-Katrien niet. Als school kunnen wij u wel 1 ding garanderen: de leerlingen en leerkrachten van VBS Sint-Katrien zullen in de meest veilige omstandigheden kunnen herstarten, wat volgens ons nog altijd het belangrijkste is! Vandaar de keuze om te starten op de oorspronkelijk gecommuniceerde datum van de overheid: maandag 8 juni. Dat geeft ons de tijd om de nodige voorbereidingen te treffen.

3. Volgens sommige ouders zal het een moeilijke puzzel worden om dit te organiseren terwijl wij alles in het werk hebben gesteld om tegemoet te komen aan de wensen van de ouders.  Onze leerkrachten bieden onze ouders die fulltime buitenshuis werken immers noodopvang aan. 

4. Het scenario dat gecommuniceerd werd door de overheid is een maximumscenario. Elke school bepaalt zelf, binnen de veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding  haalbaar is, zowel qua heropstartende leerjaren, timing van de uitbreiding als het aandeel onderwijstijd op school. Als school hebben wij gekozen voor 5 voormiddagen m.a.w. 2.5 dagen les of 20 lestijden ( 4 per dag). Dat wil dus zeggen dat wij nog steeds meer aanbieden dan het gevraagd minimum zijnde de helft van de onderwijstijd voor elk kind. In heel wat scholen koos men voor 2 volle dagen les. Graag willen we benadrukken dat dit over 12 lestijden gaat (6 lestijden per dag) en wij dus nog steeds 8 lestijden meer aanbieden in vergelijking met andere scholen. Ook willen wij benadrukken dat het bij ons over efficiënte (voormiddag=meer aandacht) lestijden gaat. In vergelijking met het normale lesgebeuren missen onze leerlingen dus 4 x 2 lestijden of 8 lestijden (in de namiddag= minder aandacht). 

5. In de infobrief focussen wij op het welzijn van de leerlingen en leerkrachten. De mentale belasting voor beiden mag immers niet onderschat worden. Ook is het totaal onaanvaardbaar om leerkrachten een volledige dag bij hun contactbubbel te laten om les te geven, toezicht te doen en de maaltijden te organiseren. Dit zonder 1 pauze. Als directeur stel ik alles in het werk om uitval bij het personeel te vermijden. Indien dat zou gebeuren, is er simpelweg geen les meer aangezien er op dit moment geen vervangers meer te vinden zijn. 

Hopelijk hebt u door deze duiding meer begrip voor onze genomen beslissingen. Als school hebben wij met deze schoolwerking het maximum gedaan voor onze leerlingen (20 efficiënte lestijden), leerkrachten ( haalbare lesopdracht) en ouders ( noodopvang voor wie fulltime werkt). 

Met beleefde groeten 

Maarten De Boe – directeur VBS Sint-Katrien