Communicatiebeleid

Het belang van goede communicatie.

In Vrije Basisschool Sint-Katrien hechten wij veel belang aan goede en duidelijke communicatie. Via diverse communicatiekanalen proberen wij ouders zo goed mogelijk te informeren. Hieronder vindt u een overzicht van de gehanteerde communicatiekanalen in VBS Sint-Katrien naar zowel bestaande als toekomstige ouders.

Schoolagenda / heen -en weerschriftje. 

In VBS Sint-Katrien gebruikt men in de kleuterklassen een heen-en-weerschriftje, ook wel het Tingeling-schriftje genaamd. Dit schriftje is van groot belang voor het heen-en weerverkeer tussen de school en thuis, de kleuterleid(st)er en de ouders. Dit heen-en weerschriftje draagt bij tot een optimale communicatie en verstandhouding tussen de ouders en de school met als inzet nog beter betrokken peuters/kleuters die zich goed in hun vel voelen en langzaam maar zeker ontwikkelen.

In de lagere school gebruiken we een schoolagenda waarin onze leerlingen hun taken en lessen noteren, leren plannen, of een verwijzing maken naar een brief op GIMME. De schoolagenda is voor de leerlingen een belangrijk werkinstrument.

 

Gimme

November 2018 zijn we gestart met het digitaal communicatieplatform GIMME. Dit platform wordt gebruikt voor het versturen van digitale brieven, video’s en fotoalbums en is eigenlijk een aanvulling op de schoolagenda/ heen -en weerschiftje. Door dit platform kan u als ouder sneller en nauwkeuriger op de hoogte blijven van berichtgeving die belangrijk is voor u en uw kind.

Bovendien is GIMME ook een milieuvriendelijke oplossing. Bijkomend voordeel is dat u als ouder enkel berichten krijgt die met de klas van uw kind te maken hebben. Via e-mail of app-meldingen (Tip: u kan de GIMME app downloaden in de app-store & play store) krijgt u een signaal als er een nieuw bericht is. GIMME is bovendien GPDR-proof en in regel met de privacywetgeving!

Facebook

GIMME is een gesloten een communicatieplatform, je moet dus eerst een registratieproces doorlopen om de brieven en fotoalbums te kunnen raadplegen. Toch willen wij ook mensen die niet actief zijn op GIMME een inkijk geven in onze schoolwerking. Daarvoor gebruiken wij Facebook. Op Facebook verschijnen foto's die je ook in op GIMME kan vinden maar in beperkte mate. Met dit communicatiekanaal proberen we vooral toekomstige ouders te bereiken. 

 

 


Website VBS Sint-Katrien

December 2018 werd de nieuwe website gelanceerd. Op de website van VBS Sint-Katrien kan je heel wat documenten zoals het schoolreglement, de nieuwsbrief, menu warme maaltijden, infoboekje instappers ,... vinden. Ook de troeven en faciliteiten van VBS Sint-Katrien worden uitgebreid toegelicht op onze website. Kortom: de website is een bron van informatie voor zowel toekomstige als bestaande ouders van onze school.