Jaarthema ‘Een zoen voor groen.’

Een jaarthema waarin we onze leerlingen van klein tot groot bewust willen maken en sensibiliseren voor de voetdruk die zij zetten op deze aardbol.

Meer dan ooit zijn we bezorgd en trachten we te anticiperen op signalen die de aarde stuurt om ons bewust te maken van de noodzaak om op een verantwoorde wijze om te springen met energiebronnen en de natuur.

Ieder van ons draagt hierin zijn eigen verantwoordelijkheid en dat begint al van bij de jongste kleuters!

Binnen ons jaarthema willen we onze leerlingen onderdompelen in een nieuw afvalbeleid op school waarbij leerlingen in de klassen en op de speelplaats goed leren sorteren om de afvalberg zo klein mogelijk te houden en het proces van recycleren te vergemakkelijken.

Naast het afvalbeleid willen we onze leerlingen ook meenemen in een vernieuwd gezondheidsbeleid .

We willen onze leerlingen bewust maken van een gezonde en sportieve  levensstijl en we willen de leerlingen maximale ervaringskansen bieden op ons schooldomein.

Een speelplaatswerking die naar organisatie én aanbod  tegemoet komt aan de ontdekkingshonger van onze leerlingen en die tevens de rugzak van sociale vaardigheden vergroot, vormen belangrijke bakens.

Zo bieden we vanaf dit schooljaar middagsport en spel in onze bosrijke schooltuin .

Een goed gezondheidsbeleid impliceert ook een goed welzijnsbeleid.

Onze school neemt deel aan het project ‘compassionate schools’ waarbij we externe expertise willen binnentrekken om ervoor te zorgen dat leerlingen zich echt veilig en goed kunnen voelen op school.

Er staat een opleiding voor leerlingen op het programma waarbij zij   ‘compassionate buddy’ worden van elkaar in navolging van het project ‘Warme William ‘ vorig schooljaar.

Leerlingen krijgen handvaten om een luisterend oor te zijn wanneer het maatje zich even mindergoed in het vel voelt.

Het project dekt dus meer dan enkel ‘rouw- en verliesbegeleiding’ in de ruimste zin van het woord.

Omdat we ook voor onze nieuwe leerlingen en onze instappers een veilige en vertrouwde schoolcontext willen geven,  krijgen zij een meter of peter toebedeeld die de nodige wegwijs kan  bieden.

Onze leerlingenraad is het klankbord van de leerlingen en wordt dit jaar opnieuw uitgebouwd omdat wij de stem van onze leerlingen hoog in het vaandel dragen.

 

In navolging van ons opvoedingsproject en met het oog op een succesvol anticiperen aan de maatschappij van morgen, willen we leerlingen de nodige leerkansen geven om hun verantwoordelijkheidszin aan te scherpen en hen via een taakje in de klaswerking of in de refter de mogelijkheid geven om een aantal competenties te oefenen.