Lager onderwijs

Naar de lagere school

De lagere school volgt op de kleuterschool. Samen vormen ze het basisonderwijs. Als uw kind op het einde van het 6de leerjaar de doelen van het leerplan beheerst, dan krijgt het zijn eerste diploma: het getuigschrift basisonderwijs. Met dat getuigschrift op zak, kan uw kind naar het secundair onderwijs

Toelatingsvoorwaarden

Meestal stapt een kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is: meer precies op 1 september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt. Dat is ook de leeftijd waarop de leerplicht start.

Uw kind mag pas starten in het eerste leerjaar als het in het eraan voorafgaande schooljaar 250 halve dagen aanwezig geweest is in het Nederlandstalig kleuteronderwijs. Is dat niet het geval, dan beslist de toelatingsklassenraad van de lagere school of het kind al dan niet nog een jaartje in het kleuteronderwijs blijft. 

Misschien wilt u uw kind een jaar vroeger inschrijven in de lagere school, als het pas 5 is? Voor 5-jarigen ligt de beslissing altijd bij de toelatingsklassenraad van de lagere school, ook al was uw kind een voldoende aantal dagen aanwezig in de kleuterschool. De leerplicht start zodra uw kind naar de lagere school gaat.

Is uw kind al 6, maar nog niet klaar voor het eerste leerjaar? Het kan dan nog een jaar langer kleuteronderwijs volgen. Maar let op, want ook dan wordt uw kind leerplichtig. Heeft uw kind specifieke problemen, dan is een jaartje speelleerklas een goede optie. Zo’n speelleerklas is een overgangsklas tussen de kleuterschool en de lagere school. Het maakt deel uit van het buitengewoon onderwijs.

Schoolloopbaan

Het lager onderwijs bestaat uit 6 leerjaren. Uw kind moet minstens vier jaar lagere school volgen en mag er maximaal 8 jaar doorbrengen. De klassenraad kan een hoogbegaafde leerling bijvoorbeeld al na het 5de leerjaar een getuigschrift basisonderwijs geven zodat zij naar het secundair kan overstappen. Leerlingen die 15 jaar zijn, kunnen niet meer in de lagere school terecht.

De lagere school beslist zelf of uw kind naar een volgend leerjaar mag (bijvoorbeeld van het 2de naar het 3de). De school zegt dus in welk leerjaar een kind thuishoort en dus ook of het een jaar moet ‘zittenblijven’. Als u niet akkoord gaat met die beslissing, dan is een andere school misschien bereid om uw kind in een volgend leerjaar in te schrijven.

Op het einde van de lagere school beslist de klassenraad (met daarin leraren en CLB-medewerkers) of uw kind de doelen uit het leerplan voldoende beheerst. Als dat zo is, heeft uw zoon of dochter het eerste getuigschrift op zak: dat van het basisonderwijs. 

Heeft uw kind het 6de leerjaar van de lagere school afgerond, maar kreeg het geen getuigschrift? Dan kan het toch starten in het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs als de toelatingsklassenraad en het CLB van de secundaire school dat zien zitten. Het kan ook instappen in het eerste leerjaar B. Ook leerlingen die het 6de leerjaar niet gevolgd hebben, kunnen daar sowieso starten.

Gaat u er niet mee akkoord dat uw kind het getuigschrift basisonderwijs niet kreeg, dan kunt u terecht bij de beroepscommissie van de school.

Ziekte en afwezigheid

In de lagere school start het leerplichtonderwijs. Uw kind mag dus niet meer zomaar afwezig zijn.

Er zijn een aantal specifieke gevallen, waarin uw kind zonder ziektebriefje afwezig mag blijven (zoals een begrafenis of huwelijk van naaste familieleden). Verder mag u als ouder ook per schooljaar zelf een aantal keer een ziektebriefje schrijven.  In de andere gevallen heeft uw kind wel een ziektebriefje van een dokter nodig.