Logo VBS Sint-Katrien

 

 

Symboliek achter ons logo

 

 

MOS & ZILL

We beginnen met de groene en blauwe cirkel, de ‘schil’ van het logo. De groene cirkel refereert enerzijds naar MOS (Milieuzorg op school), een project waar we ons in de toekomst nog meer voor willen engageren. Anderzijds verwijst de combinatie van de groene en blauwe cirkel naar de themakleuren van het nieuwe leerplankader ZILL. Vanaf 1 september 2020 geldt Zin in leren! Zin in leven! als leerplan voor alle gewone basisscholen. Momenteel zijn we in VBS Sint-Katrien volop bezig met de implementatie van dit nieuwe leerplankader. Meer info: https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

 

 De leerling staat centraal

In ons nieuwe logo willen we de leerlingen centraal stellen. Zij zijn het kloppende hart van onze school! De spelende kinderen van klein naar groot benadrukken dat we een basisschool zijn waar kinderen vanaf de peuterklas tot het 6de leerjaar groeikansen krijgen en hun talenten maximaal mogen ontplooien. In VBS Sint-Katrien is het leren en leven op school gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen. Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.

 

 

Een oase van groen en natuur

Mensen die aan onze schoolgebouwen voorbij komen maar niet vertrouwd zijn met onze school, zijn zich er niet altijd van bewust dat achter de oude kloostermuren van VBS Sint-Katrien een oase van groen met prachtige bomen te vinden is. In onze schooltuin kunnen kinderen bij goed weer ongeremd sporten en spelen maar ook tot rust komen en van de natuur genieten. Onze tuin is de verborgen parel van de school en moest dus zeker in ons nieuwe logo verwerkt worden!

 

 

Prikkelende speel -en leeromgeving

Aan ons nieuwe logo voegen we ook enkele speeltuigen toe. VBS Sint-Katrien wil uiteraard een school zijn waar kinderen kennis opdoen en vaardigheden aanleren. Maar VBS Sint-Katrien wil ook een prikkelende speelomgeving aan zijn leerlingen aanbieden en hen stimuleren om hun persoonsgebonden competenties ( socio-emotionele ontwikkeling, innerlijk kompas, initiatief en verantwoordelijkheidszin, motorische en zintuigelijke ontwikkeling) verder aan te scherpen! Onze tuin met zijn speeltuigen is de ideale plaats om aan deze persoonsgebonden competenties te werken! 

 

 

Katholieke dialoogschool onder de kerktoren

Als laatste voegen we het silhouet van de kerk van Steenhuize en de naam van onze school toe aan ons nieuwe logo. Enerzijds symboliseert het silhouet de band met de lokale gemeenschap als dorpsschool onder de kerktoren. Anderzijds benadrukt het silhouet de christelijke identiteit van onze school. In VBS Sint-Katrien werken we, met respect voor de eigenheid van al onze leerlingen, vanuit de christelijke traditie aan kwalitatief pluralisme. Daarbij vormen de ‘veelheid en andersheid’ geen bedreiging. Ze dagen immers uit tot openheid, verdieping en communicatie, uit respect voor ieders eigenheid.