Opvoedingsproject

De Vrije Basisschool Sint-Katrien is gelegen in een landelijke, rustige omgeving in de dorpskern van Steenhuize.

Onze school beschikt over gerenoveerde gebouwen met een overdekte speelruimte, een geplaveide speelplaats en een grote tuin waarin bij goed weer de kinderen naar hartenlust mogen ravotten. Ook hebben wij enkele speeltoestellen voor de allerkleinsten.

Als kleine dorpsschool, volgen wij de technologische ontwikkelingen op de voet en leren wij onze leerlingen werken met internet en computer.

Daarbij verliezen wij zeker de verwerking van andere kennis en vaardigheden niet uit het oog. Integendeel, ieder kind wordt op de voet gevolgd en gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling. Een gemotiveerd schoolteam staat voor hen klaar.

Onze school is een gemeenschap van velen. Ieder is op een verschillende manier erbij betrokken, maar steeds verantwoordelijk met al de anderen. Zo bouwen we aan een school als gemeenschap. Wij willen ons positief instellen als directie, leerkrachten en ander personeel, ouders, kinderen, inrichtende macht, CLB, om tot een goede samenwerking te komen.
Onze basisdoelen:

– Het bieden van maximale ontplooiingskansen aan elk kind.

– Opkomen voor de totale ontplooiing en vorming van onze kinderen : dit gebeurt op verschillende vlakken : verstandelijk, affectief, sociaal, christelijk, creatief, m.a.w. de ontplooiing van hoofd, hart en handen.

– Als school open staan voor onze samenleving. Zorgen voor een aangename sfeer waar elke participant zich goed kan voelen en waarin iedereen kansen krijgt om zich te ontplooien.

– Kwalitatief hoogstaand onderwijs verschaffen, zowel op het vlak van de inhoud als van de didactische verwerking.

– Als katholieke school leven vanuit het woord van Jezus Christus. Aandacht voor de christelijke zingeving en beleving.